Job i Nordsøenheden

I Nordsøenheden arbejder vi i et uformelt miljø kendetegnet ved udvikling og forandring. Vi er en lille arbejdsplads, der lægger vægt på samarbejde og projektorienteret opgaveløsning.

job i nordsøfonden

 

Hovedopgaver

Vi er med i alle faser af arbejdet omkring vores licenser og deltager i tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle drøftelser med operatør og øvrige partnere om, hvilke aktiviteter der skal igangsættes.

Vi arbejder både i teams og i tværgående projekter, og vores prioritering af opgaver sker ud fra et konstant fokus på vores overordnede mål og strategiske indsatsområder.

 

Hverdagen

Som medarbejder i Nordsøenheden kommer du helt tæt på den danske olie- og gasproduktion og får indblik i hele værdikæden: Fra de første undersøgelser af undergrunden over udbygning og produktion til det endelig salg af olien og gassen.

Hverdagen i Nordsøenheden er præget af udfordrende opgaver og høj grad af selvstændighed. Vi er en sammensat medarbejderskare med vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Tilsammen repræsenterer vi en solid og bred faglighed.

 

Et foranderligt miljø

Nordsøenheden manøvrerer i et komplekst og foranderligt miljø påvirket af stærke markedsdeltagere og af stor politisk interesse. Udefrakommende forandringer og krav er en del af en hektisk hverdag, og tryghed og stabilitet i arbejdsdagen skabes i åben dialog om, hvor vi befinder os, og hvordan vi prioriterer.

 

Ledige stillinger

Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14